Waluta:
PLN
Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Regulamin sklepu

Opublikowano:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.hiperlink.pl


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.hiperlink.pl prowadzony jest przez firmę Hiperlink Artur Borowieckiz siedzibą przy  Czestków B nr 36, 98-113 Buczek  NIP: 8311498986, REGON: 731586630.
2.    Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
3.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
1.    Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie wielu krajów.
2.    Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.hiperlink.pl, w godzinach pracy sklepu zamówienia można składać także w innych formach (m. in. telefonicznie,  gadu-gadu).
3.    Średni czas realizacji Zamówienia od złożenia do wysłania do Kupującego wynosi 2 dni robocze.
4.    Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu.
5.    Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

§3. PŁATNOŚCI
1.    Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych albo odpowiednio w dolarach amerykańskich lub EURO (po przełączeniu waluty).
2.    Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
3.    Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
5.    Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

§4. DOSTAWA
1.    Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
2.    Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
3.    Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.    Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera Profil Klienta / Reklamacje i zwroty.
2.    Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszt wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
3.    Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018.
Profil Klienta / Reklamacje i zwroty

UWAGA!
Informacje zawarte na stronie internetowej www.hiperlink.pl, a w szczególności zdjęcia, mają charakter  wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 
Reklamacje, wymiany, zwroty oraz wypożyczenia

Reklamacje uszkodzeń powstałych w wyniku transportu.
Firma Hiperlink Artur Borowiecki NIE ODPOWIADA za mechaniczne uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie transportu przesyłek firmą kurierską (DHL, UPS, GLS i inne) lub Pocztą Polską. Nie odpowiadamy również za nieterminowość w dostarczeniu przesyłek przez firmy przewozowe lub też za ich zagubienie. Reklamacje w takich przypadkach należy składać bezpośrednio w firmie kurierskiej lub urzędzie pocztowym. Jednak w każdym przypadku staramy się pomóc naszym Klientom, których sprzęt został uszkodzony lub zagubiony w trakcie transportu. Prosimy o bezzwłoczny kontakt z nami (email, telefon) . Jednak proszę W ŻADNYM RAZIE NIE ODSYŁAĆ NAM USZKODZONEGO SPRZĘTU - uszkodzenie musi być zgłaszane w siedzibie odbiorcy paczki, najlepiej bezpośrednio kurierowi przy jej odbiorze. Pragniemy zwrócić uwagę, że w innych przypadkach firmy kurierskie NIE UZNAJĄ reklamacji uszkodzeń powstałych w trakcie transportu.
Jeżeli stwierdza Państwo uszkodzenie mechaniczne paczki (zewnętrzne) lub jej zawartości, prosimy:
• Jak najszybciej poinformować kuriera dostarczającego paczkę o uszkodzeniu jej zawartości.
• Jak najszybciej poinformować naszą transportową (telefonicznie) o zaistniałym uszkodzeniu - włączając nas w ten sposób w całość procesu reklamacyjnego.
• Sporządzić dokumentację uszkodzeń zarówno sprzętu, jak i zewnętrznego opakowania paczki najlepiej fotograficzną - aparatem
• Zabezpieczyć dostarczony sprzęt WRAZ Z OPAKOWANIEM tak aby całość przesyłki pozostała zbliżona do jej stanu w chwili dostarczenia paczki.
Jeżeli zastosują się Państwo do powyższych wskazówek to z naszego doświadczenia wynika, że prawdopodobieństwo uznania przez firmę kurierską prawidłowo zgłoszonej reklamacji jest bliskie 100%.
 
Procedura zgłoszenia sprzętu wysłanego do sprzedawcy

Zanim jakikolwiek zakupiony u nas towar zostanie przesłany do naszej firmy (niezależnie od przyczyny jego przesłania - czy jest to zwrot reklamacyjny, zwrot do sprzedawcy, wymiana na inny towar czy też zwrot towaru wypożyczonego) - konieczny jest uprzedni kontakt z naszą firmą w celu uzyskania autoryzacji przesyłki towaru do naszej firmy. W przypadku gdy sprzedawany produkt opatrzony jest nalepką DOOR-TO-DOOR, produkt ten podlega gwarancji w systemie DOOR-TO-DOOR wyłacznie pod warunkiem, że zgłoszenia gwarancyjnego dokonuje finalny nabywca - użytkownik produktu. Realizacja gwarancji w systemie DOOR-TO-DOOR dotyczy tylko użytkownika finalnego - konsumenta. Odsprzedawca, który nie jest użytkownikiem - finalnym nabywcą produktu zobowiązany jest dostarczyć reklamowane towary do miejsca nabycia lub bezpośrednio do naszej firmy na własny koszt, po uzyskaniu autoryzacji polegającej na wypełnieniu formularza RMA dostępnego na naszych stronach internetowych.
 
W celu uzyskania autoryzacji przesyłki należy podjąć następujące kroki:

• Poinformować naszą firmę o przyczynie i sposobie wysyłki z pośrednictwem internetowego Profil Klienta / Reklamacje i zwroty. W wyniku jego wypełnienia przesyłce Klienta przydzielony zostanie unikalny numer RMA. .
• Po zgłoszeniu przesyłki jej numer RMA należy umieścić w sposób czytelny na zewnętrznej części opakowania przed jej wysłaniem. W przeciwnym przypadku przesyłka nie zostanie przez nas przyjęta.
Przesyłka powinna zostać opakowana w sposób uniemożliwiający uszkodzenie sprzętu w trakcie transportu (firma Hiperlink Artur Borowiecki nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenia). Do przesyłki należy bezwzględnie dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności dowód zakupu (kopia). Dowodem zakupu jest faktura vat, wydruk aukcji allegro lub dowolny inny dokument (np. wydruk emaila) jednoznacznie i bezspornie poświadczający, że osoba wysyłająca sprzęt jest jego pierwszym, bezpośrednim nabywcą. Sprzęt powinien zostać wysłany kompletny i wraz z jego oryginalnym opakowaniem. W przeciwnym przypadku realizacja Państwa żądania (np. reklamacji, zwrotu) może zostać wstrzymana aż do skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów. Uwaga: Przesyłki nie zamówione, przesyłki nie opisane numerem RMA oraz przesyłki, które nie uzyskały naszej autoryzacji nie będą przez nas przyjmowane, niezależnie od powodu ich przesłania.
 
Zwrot do sprzedawcy w ramach realizacji reklamacji

Na towar zakupiony w naszej firmie udzielana jest gwarancja. Gwarancja przysługuje bezpośredniemu nabywcy towaru. W przypadku odsprzedaży towaru - jego reklamacja może mieć miejsce tylko z pośrednictwem pierwszego Nabywcy. Zanim podjęta zostanie decyzja o zwrocie towaru do sprzedawcy wyczerpane powinny zostać wszystkie racjonalne możliwości jego sprawdzenia i uruchomienia w siedzibie Klienta przy zastosowaniu wszystkich wskazówek udzielanych NIEODPŁATNIE przez pomoc techniczną Hiperlink Artur Borowiecki W tym celu należy skontaktować się z pomocą techniczną patrz: arthi@hiperlink.pl, podając wyczerpujące informacje umożliwiające identyfikację usterki.
 
Jeżeli pomimo konsultacji z pomocą techniczną uruchomienie urządzenia nie powiodło się, w celu realizacji reklamacji i wysyłki towaru do firmy dla jego sprawdzenia i ewentualnej naprawy lub wymiany należy dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w formie internetowego Profil Klienta / Reklamacje i zwroty.  Dopiero po uzyskaniu autoryzacji przesyłki możliwe jest przesłanie sprzętu do naszej firmy. Sprzęt należy przesłać w kompletnym, firmowym opakowaniu wraz z kopią dowodu zakupu. Dowodem zakupu jest faktura vat, wydruk aukcji allegro lub dowolny inny dokument jednoznacznie i bezspornie poświadczający, że osoba wysyłająca sprzęt jest jego pierwszym, bezpośrednim nabywcą. Sprzęt powinien zostać wysłany kompletny (wraz z jego oryginalnym opakowaniem). Sprzęt powinien zostać opakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w trakcie przesyłki.

Wysyłka sprzętu do naszej firmy w celu realizacji reklamacji ma miejsce na koszt klienta. W przypadku, jeżeli zgłoszenie reklamacyjne było uzasadnione, sprzęt po naprawie lub wymianie na prawidłowo działający egzemplarz jest odsyłany do Klienta na koszt naszej firmy. W przypadku jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie było uzasadnione zaś sprzęt jest w pełni sprawny, wysyłka sprzętu do Klienta ma miejsce na koszt Klienta. W takim przypadku Klient może zostać obciążony również kosztami sprawdzenia towaru w siedzibie Hiperlink Artur Borowiecki Koszty te wynoszą 3% wartości towaru jednak nie mniej niż 20 PLN netto.
 
Gwarancja na produkty firmy Mikrotik nie uwzględnia przepięć na porcie ethernet.
Sprawdzić to można na podstawie załączonej instrukcji , spowoduje to uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wysyłka

Zwrot do sprzedawcy w celu wymiany na inny asortyment
W niektórych przypadkach, uzgodnionych z Kupującym przed zakupem sprzętu, gdy zarówno Kupujący jak i Sprzedający nie są pewni czy zakupiony sprzęt będzie wykazywał pożądane właściwości użytkowe w przewidzianych przez Klienta warunkach eksploatacji - zakupiony sprzęt może zostać wymieniony na inny jego rodzaj lub asortyment.
Wymiana może nastąpić w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą przez zakupem sprzętu. Termin ten jest najczęściej równy 2 tygodnie od daty wysłania sprzętu do Klienta. Wymiana może mieć miejsce jeżeli zakupiony sprzęt jest kompletny, nie nosi widocznych śladów używania lub uszkodzeń mechanicznych, nie został przez Klienta zniszczony, nie był w żaden sposób modyfikowany oraz jest zwracany w kompletnym, nieuszkodzonym opakowaniu firmowym. W celu realizacji wymiany należy prawidłowo wypełnić internetowy formularz RMA. Koszty transportu zwracanego towaru do siedziby firmy ponosi Klient. Po uzyskaniu autoryzacji przesyłki oraz przesłaniu kompletnego, nieuszkodzonego sprzętu do naszej firmy (tj. w kompletnym, firmowym opakowaniu wraz z kopią dowodu zakupu) Klientowi wystawiana jest faktura korygująca. Po jej podpisaniu i odesłaniu do siedziby naszej firmy oraz po pokryciu uzgodnionej różnicy w cenach zakupu Klientowi przesyłany jest uzgodniony wcześniej sprzęt w ramach wymiany. Różnica cen zakupu może zostać pokryta również w skutek przesyłki sprzętu "za pobraniem".
 
Zwrot towaru do sprzedawcy "bez podania przyczyny"

W przypadku dowolnego zakupu realizowanego poprzez Internet, Konsumentom (Klientom Indywidualnym nie będącym podmiotami gospodarczymi) przysługuje w ciągu 10 dni USTAWOWE PRAWO do odstąpienia od zakupu towaru. Prawo to dotyczy wyłącznie Konsumentów (Klientów Indywidualnych). Skorzystanie z tego prawa wymaga (zgodnie z polskim ustawodawstwem) uprzedniego powiadomienia naszej firmy w formie pisemnej jednak dopuszczamy również wygodniejsze dla Klientów powiadomienie w formie internetowego formularza RMA, złożone w ustawowym terminie 10 dni od chwili (udokumentowanej) otrzymania towaru.
W uzasadnionych przypadkach również  firmy mogą dokonać zwrotu towaru, jednak odbywa się on zawsze w formie "zwrotu sprzętu do sprzedawcy w ramach wypożyczenia" (patrz punkt powyżej). Dla firm jest to usługa odpłatna, wymaga uprzedniej akceptacji sprzedawcy, zaś zwrot może mieć miejsce  nie później niż w okresie 4 tygodni po wysłaniu przez nas towaru. Ceny towarów na naszej witrynie często zmieniają się z upływem czasu i zależą od wahań na rynkach finansowych (wahań kursów walut), na które nasza firma nie ma wpływu. Odpłatność rekompensuje nam ryzyko kursowe oraz koszty poniesione przy wysyłce i sprawdzeniu towaru.
Odstąpienie od zakupu towaru jest możliwe jeżeli zakupiony sprzęt zostanie zwrócony w stanie kompletnym i nie nosi widocznych śladów używania przez Klienta lub uszkodzeń mechanicznych, nie został przez Klienta zniszczony lub zabrudzony, nie był przez Klienta w żaden sposób modyfikowany oraz jest zwracany w kompletnym nieuszkodzonym opakowaniu firmowym wraz z kompletem dokumentów (kopią dowodu zakupu). Możliwość odstąpienia od transakcji nie dotyczy przypadków, w których kupowany towar jest oznaczony jako niepełnowartościowy, jest sprzedawany jako używany lub jest sprzedawany po obniżonej cenie w ramach wyprzedaży.
 
W przypadku, jeżeli ustawowy termin 10 dni jeszcze nie upłynął, w celu realizacji zwrotu należy wysłać do naszej firmy stosowne oświadczenie w formie internetowego Formularza RMA. O terminie wyrażenia woli zwrotu towaru decyduje termin wyczerpującego wypełnienia i wysłania formularza RMA. W momencie wysłania formularza RMA do naszej firmy - Klientowi wysyłane jest automatycznie potwierdzenie jego przyjęcia - pod adres email podany w formularzu. Koszty transportu zwracanego towaru do siedziby naszej firmy ponosi Klient. Transport powinien mieć miejsce przy pomocy środków analogicznych do zastosowanych przy dostarczeniu towaru do Klienta (np. niedopuszczalne jest zastosowanie przesyłki pocztowej jeżeli towar był transportowany do Klienta firmą kurierską). Po uzyskaniu autoryzacji przesyłki oraz przesłaniu kompletnego, nieuszkodzonego sprzętu do naszej firmy (tj. w kompletnym, firmowym opakowaniu wraz z kopią dowodu zakupu), Klientowi wystawiana jest faktura korygująca do faktury zakupowej. Po jej podpisaniu i odesłaniu do siedziby naszej firmy, Klientowi zwracana jest kwota równa pełnej cenie zakupionego towaru bez kosztów transportu. Kwota ta zwracana jest wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez Klienta.
W przypadkach gdy zakup miał miejsce poprzez dedykowane portale aukcyjne (np. Allegro) nasza firma występuje do właścicieli portalu o zwrot prowizji odprowadzonej z tytułu zakupu. W takich przypadkach również portal aukcyjny podejmuje zazwyczaj działania przewidziane w jego regulaminie wobec osób wycofujących się z transakcji "bez podania przyczyny".