> regulamin
Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego hiperlink.pl jest firma Hiperlink Artur Borowiecki  z siedzibą w Czestków B nr 36.

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej lub telefonicznie.

3. Warunkiem złożenia zamówienia jest założenie konta w sklepie 
https://www.hiperlink.pl/rejestracja,43

4. Wszystkie podane ceny w sklepie są cenami Brutto ( zawierają podatku VAT).

5. Cena końcowa dla nabywcy transakcji jest ceną widniejąca przy produkcie w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

6. Opisy i parametry techniczne umieszczonych w sklepie towarów są zgodne z informacjami podanymi przez ich producentów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne określenie parametrów i właściwości towaru przez jego producenta.


II. Realizacja zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta numeru telefonu oraz adresu e-mail, umożliwiającego sprzedawcy weryfikację złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdza je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku braku potwierdzenia zamówienia, lub podania niepełnych, bądź niepoprawnych danych klienta.

2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę następuje podczas rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Klient ma wówczas możliwość weryfikacji oraz poprawy podanych danych osobowych, a także skorygowania błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze zmiany zamówienia mogą być utrudnione, z uwagi na przekazanie go do realizacji i ekspresowy proces dostarczania przesyłki do klienta. Obsługa sklepu dołoży jednak wszelkich starań, aby w każdej chwili umożliwić zamawiającemu zmianę danych adresowych oraz skorygowanie treści zamówienia (przed wysłaniem przesyłki).

3. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres:
- od przyjęcia zamówienia do nadania przesyłki (maksymalnie 2 dni robocze, jeśli produkt jest dostępny w magazynie sprzedawcy);
- czas na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. (ok. 2 dni robocze od dnia nadania przesyłki priorytetowej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
W przypadku tymczasowego braku towaru w magazynie sprzedawcy, okres realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Wówczas sprzedawca informuje o tym klienta telefonicznie lub wiadomością e-mail, bezpośrednio po przyjęciu zamówienia.

4. Warunki realizacji nietypowych zamówień są każdorazowo ustalane z klientem w sposób indywidualny.

5. Sprzedawca dostarcza zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany odpowiednimi kosztami dostawy (zależnymi od wysokości kwoty zamówienia).

6. Regulamin sprzedaży obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

7. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane z klientem w sposób indywidualny.

8. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki.

9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe Kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.


III. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad przepisów o zawieraniu umów na odległość. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i odesłanie towaru na własny koszt do sprzedawcy. Sprzedawca przyjmuje zwrócony towar pod warunkiem, iż zostanie on odesłany w oryginalnym i nie uszkodzonym opakowaniu, z kompletną i nie uszkodzoną zawartością, bez śladów jej użytkowania (urządzenie oraz wszelkie dołączone akcesoria, instrukcje, gwarancja, dowód zakupu
 faktura lub paragon, itp.)

2. Prawo odstąpienia od umowy i zwro
tu towaru nie przysługuje konsumentowi w przypadku usunięcia przez niego oryginalnego opakowania programów komputerowych, zapisanych na nośnikach.

3. Konsument odstępujący od umowy, powinien zwrócić towar na adres:

Hiperlink Artur Borowiecki

Czestków B nr 36

98-113 Buczek

wraz z niezbędnymi dokumentami. 

4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy, swoje dane personalne. Należy również określić sposób zwrotu należności za towar: przelew na konto bankowe (wówczas prosimy o podanie numeru rachunku bankowego) lub przekazem pocztowy na wskazany adres.

5. W przypadku niedopełnienia przez klienta warunków z pkt. 4, sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia odesłanego towaru oraz do zgłoszenia zarzutu bezskuteczności odstąpienia od umowy przez klienta.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odstąpienia od umowy przez konsumenta, sprzedawca zwraca pieniądze w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy konsumentowi koszty dostarczenia towaru (za transport od sprzedawcy do konsumenta). Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z obowiązującym prawem, zwracamy jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w naszej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany przez kupującego w momencie składania zamówienia.

IV. REKLAMACJE I GWARANCJE

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na polski rynek.

2. Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Warunki gwarancji są w każdym przypadku określone w dokumencie gwarancji wystawionym przez gwaranta. Okresy gwarancji na poszczególne towary są określone w opisie towaru.

3. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, jeśli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W związku z tym klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej. Należy zwrócić uwagę na opakowanie (na ewentualne uszkodzenia podczas transportu), a w szczególności na stan taśm lub plomb na przesyłce. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki lub zerwania plomb/taśm  należy odmówić przyjęcia paczki pocztowej i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, po czym bezzwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe Kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy klienta, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.


V. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie informacji promocyjnych, jego adres e-mail będzie wykorzystywany również w celu wysyłania tych informacji.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu 
http://hiperlink.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

4. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. 


VI. Postanowienia końcowe

1. Właścicielem sklepu http://www.hiperlink.pl (sprzedawcą) jest firma Hiperlink Artur Borowiecki prowadząca działalność gospodarczą w Łasku, o numerze NIP 831-149-89-86

2. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi następująco:

Hiperlink Artur Borowiecki
Czestków B nr 36, 
98-113 Buczek

3. Niniejszy regulamin jest częścią zawieranej przez sprzedawcę oraz klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron wiążąca zgodnie z brzmieniem obowiązującym w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

4. Klientem jest osoba fizyczna nabywająca towary na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (konsument).

5. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu
http://www.hiperlink.pl/regulamin,50

VII. Ceny produktów na stronie.

1. Jeżeli cena produktu na stronie wynosi "0,00" produkt taki ma wymiar jedynie informacyjny lub wynika to z prowadzenia prac konserwatorskich na stronie internetowej i nie można dokonać jego zakupu .

polski English Deutsch україньска français

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Lista zakupów

Twoja lista zakupów jest prostą i szybką metodą wyszukiwania towarów.

  1. Wpisz towary, umieszczając każdy w nowej linii.
  2. Kliknij 'Szukaj'.
  3. Zostanie wyświetlona strona z wynikami dla pierwszego towaru z listy.
  4. Gdy znajdziesz szukany towar, dodaj go do koszyka i wybierz następny towar z listy.
 
Newsletter
Upoluj promocję
Przepisz kod z obrazka *

Grenkeleasing
Regulamin
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®