> polityka prywatności
Podstawowa zasada
Danych personalne i adresowe klientów oraz użytkowników serwisu hiperlink.pl nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim. Czytając, przeglądając czy korzystając z witryny hiperlink.pl użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób hiperlink.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany w Polityce Prywatności nie mają wpływu na podstawową zasadę (patrz wyżej).
Dane Osobowe
W czasie korzystania z hiperlink.pl, użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Podczas rejestracji nowego użytkownika będzie konieczne podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie danych uniemożliwi rejestrację.
Bezpieczeństwo
Formularze zamówień, które wymagają podania pełnych danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu i łączenie z nimi odbywa się z użyciem bezpiecznego połączenia (SSL) szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Identyfikacja serwera jest możliwa dzięki certyfikatowi serwera.
Niezapowiedziane wiadomości
Zastrzega się prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe zostały uzyskane dzięki witrynie hiperlink.pl. Pod określeniem należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do hiperlink.pl (np. zmiany, promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne których rozsyłka dotyczy produktów hiperlink.pl lub towarów przez nas rozprowadzanych.
Jawne dane osobowe
Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do Grupy Dyskusyjnej są dostępne dla wszystkich odwiedzających tą stronę. Nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które dane te wykorzystają do przesłania Ci nieokreślonych informacji. Dlatego też, dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
polski English Deutsch україньска français

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Grenkeleasing
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®