> akumulatory
Akumulatory
 Uruchamianie akumulatora ; formowanie
Przygotowanie akumulatora do ładowania
 1. Napełnić ogniwa akumulatora elektrolitem (czysty wodny roztwór kwasu akumulatorowego lub chemicznie czystego) o gęstości 1,24+- 0,01 g/ml i temperaturze 5-25 stopni C do poziomu 10mm ponad górne krawędzie płyt.
 2. Temperatura elektrolitu w akumulatorze przed rozpoczęciem ładowania nie powinna przekraczać wartości 50 stopni C . Jeżeli po upływie czasu nasiąkania temperatura elektrolitu przekracza wartość 50 stopni C , należy okres nasiąkania odpowiednio przedłużyć
 3. Akumulator należy ładować prądem stałym , łącząc końcówkę biegunową dodatnią akumulatora z dodatnim zaciskiem źródła prądu. W przypadku ładowania kilku akumulatorów należy połączyć je szeregowo tzn. połączyć końcówkę biegunową dodatnią pierwszego akumulatora z końcówką biegunową ujemną następnego akumulatora itd. 
 4. Ładować należy prądem o natężeniu:
 • - 0,5 A akumulator typu 3M1S
 • - 0,6 A akumulator typu 3MB3
 • - 1,0 A akumulator typu 3M2S
do oznak pełnego naładowania.
Akumulator uważa się za naładowany , jeżeli napięcie na jego końcówkach, nie zmienia się więcej niż o 0,5 V w trzech kolejnych pomiarach dokonywanych w odstępach jednogodzinnych .
 1. Maksymalna dopuszczalna temperatura elektrolitu w czasie ładowania wynosi 60 stopni C. W przypadku jej przekroczenia należy ładowanie przerwać do spadku temperatury elektrolitu, poniżej 30 stopni C, lub obniżając natężenie prądu ładowania o połowę , proporcjonalnie wydłużyć czas ładowania.
 2. Pod koniec ładowania w razie potrzeby należy skorygować gęstość elektrolitu do wymaganej wartości 1,28+-0,01g/ml.

Zasady eksploatacji akumulatora
 1. Akumulator wyładowany należy natychmiast naładować prądem o natężeniu 0,1 Q 20(A) do oznak pełnego naładowania.
 2. Niedopuszczalne jest ładowanie akumulatora nowego z elektrolitem gęstości różnej od wartości 1,28+-0,01g/ml. Lub poziomem poniżej górnych krawędzi płyt.
 3. Nie należy przedłużać czasu ładowania akumulatora po wystąpieniu oznak pełnego naładowania.
 4. Nie należy dopuszczać do zwarć wewnątrz akumulatora . 
 5. Kontrolować co 2-4 tygodnie poziom elektrolitu w ogniwach, a ubytki elektrolitu uzupełniać wyłącznie wodą oczyszczoną . 
 6. W pojeździe należy stosować akumulator o pojemności znamionowej zalecanej przez producenta pojazdu . 
 7. Nie rzucać i uderzać akumulatora . 
 8. Okresowo należy sprawdzać stan połączenia akumulatora z instalacją elektryczną pojazdu
 9. Akumulator należy utrzymywać w czystości, a końcówki biegunowe natłuszczać wazeliną techniczną .

Przechowywanie akumulatora
Akumulator elektrycznie uruchomiony okresowo co 4-6 tygodni należy podładować do oznak pełnego naładowania.
Maksymalny okres przechowywania wynosi:

 • - 2 lata akumulatora suchego (elektrycznie nieuruchomionego )
 • - 3 miesiące akumulatora elektrycznie uruchomionego.
polski English Deutsch україньска français

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Grenkeleasing
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®